Järgmine kokkusaamine 5.-7.detsembril 2014 Kaius.

Koor koguneb proovideks ja salvestusteks  5.-7. detsembril 2014.