Eesti Noorte Segakoor võtab vastu uusi lauljaid

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Eesti Noorte Segakooriga (edaspidi ENSK) liituda sooviv laulja salvestab enda esituses ühe laulu või kooripartii enda valikul. Salvestuse pikkus ei tohiks ületada 3 minutit ja mahult mitte olla suurem kui 4MB.

2. Laulja saadab hiljemalt 10. juulil 2015 aadressile dirigent[at]eestinoortesegakoor.ee

a) tutvustuse enda kohta – nimi, telefon, email, sünniaeg, kool, enda muusikaline tegevus, kooli muusikaõpetaja nimi.
b) eelpoolnimetatud salvestuse emaili manusena

3. ENSK dirigent kuulab salvestused üle ja saadab kõigile kandideerinud lauljatele vastused hiljemalt 20. juulil 2015.

4. Edukad lauljakandidaadid kutsutakse osa võtma laululaagrist Vana-Vigalas E 17. – R 21. aug. Võimalusel korraldatakse ka varasem konsultatsioon dirigendiga.