Konkurss Eesti Noorte Segakoori peadirigendi kohale!

Eesti Noorte Segakoor koostöös Eesti Kooriühinguga kuulutab välja konkursi peadirigendi kohale.

Kandideerida võivad kõik koori- ja orkestrijuhid, kes vastavad esitatud nõuetele ning kellel on kollektiivi konkreetne arengu- ja tegevuskava selleks tööks järgnevaks viieks aastaks.

Kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 6. juuniks 2016 Eesti Kooriühingusse (Roosikrantsi 13):

• Vabas vormis vastav avaldus, mis sisaldab ka viidet palgasoovile
• CV senise loomingulise tegevuse ja saavutuste kohta
• Kooridirigeerimise alast kõrgharidust tõendava dokumendi ja koorijuhi kutsetunnistuse koopia
• Oma ettepanekud kollektiivi arengu- ja tegevuskava kohta järgnevaks viieks aastaks (oma kunstilise ettekujutuse ja tööplaani projekt kollektiivi järgneva viie aasta arengusuundade ja eesmärkide kohta)
• Ettepanek kollektiivi II dirigendi (koormeistri) koha täitmiseks. Võimalik on ka külalisdirigentide kasutamine erinevates projektides.

Kollektiivi kunstiliselt juhilt/peadirigendilt ootame:
• Vastutamist vabariikliku kollektiivi töö plaanipärase täitmise eest koostöös mänedžeriga.

Kandidaadi kinnitab Eesti Kooriühingu muusikatoimkond.